פרופ' קידר ניר

פרופ'
טלפון: 
03-5317097
דוא"ל: 
משרד : 
חדר 307, אגף חדש
שעות קבלה: 
בתיאום מראש

תחומי מחקר

תחומי עניין במחקר: 

היסטוריה של המשפט, שיטות משפט, היסטוריה ישראלית, תורת המשפט

פירסומים

עברית

ספר-מחבר

1. ניר קידר, ממלכתיות: תפיסתו האזרחית של דוד בן-גוריון, הוצאת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ויד בן-צבי, 2009.

      • הספר זכה בפרס שפירא לספר הטוב ביותר על ישראל לשנת 2009 מטעם האגודה הבינ"ל לחקר ישראל (AIS).

2.אבי בראלי וניר קידר, ממלכתיות ישראלית, הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה 2011.

3. ניר קידר, בן-גוריון והחוקה: על חוקתיות, דמוקרטיה ומשפט במדיניותו של דוד בן-גוריון, הספר נמצא בשיפוט אקדמי.

מאמרים בכתבי עת

 1. גדעון כץ וניר קידר, "יהדותה של ישראל בעיני אנשי רוח חילונים", עומד להתפרסם בספר כשיהדות פוגשת מדינה (ידידיה שטרן ואח' עורכים).
 2. גדעון כץ וניר קידר, "היהדות בעיני אינטלקטואלים ישראלים חילונים", עומד להתפרסם בתרבות דמוקרטית 14 (2011).
 3. ניר קידר, "המאבק לשינוי שיטת הבחירות בישראל בעשור הראשון למדינה: סיפור על דמוקרטיה, תרבות אזרחית ומשפט, עיוני משפט לג(3) (2011), עמ' 591-555.
 4. ניר קידר, "שונאים סיפור אהבה': המדינה הריבונית ושלטון החוק", בתוך אילן רחום (עורך), בחזרה לפוליטיקה: המדינה המודרנית, לאומיות וריבונות, ירושלים: מרכז זלמן שז"ר, 2009 עמ' 328-305.
 5. ניר קידר, "למה לנו קודקס אזרחי? על השורשים התרבותיים של הקודיפיקציה האזרחית בישראל" משפט ועסקים ז (2007) 201-169.
 6. ניר קידר, "מבט חדש על הקמת מערכת המשפט ", ישראל 11 (2007),30-1.
 7. ניר קידר, " על הפורמליזם המחנך של בית-המשפט העליון המוקדם: עיון מחודש בפסקי הדין בפרשות בז'רנו ושייב", מחקרי משפט כב (תשס"ו) 423-385.
 8. ניר קידר, "הממלכתיות הרפובליקנית של שופטי בג"צ ושל בן-גוריון", עיונים בתקומת ישראל 14 (תשס"ד) 131-151.
 9. ניר קידר, "בן-גוריון והמאבק למינוי שופט ממוצא ספרדי לבית-המשפט העליון, מחקרי משפט יט (תשס"ג), 540-515.
 10. ניר קידר, "המהפכה הפרשנית: עלייתה של שיטת הפרשנות התכליתית בישראל", עיוני משפט כו (תשס"ג) 772-737.

פרקים בספר

 1. ניר קידר, "שונאים סיפור אהבה': המדינה הריבונית ושלטון החוק", בתוך אילן רחום (עורך), המדינה המודרנית והריבונות, ירושלים: מרכז זלמן שז"ר, 2009.
 2. ניר קידר, "'צריכה להיות הרגשה של עם': שוויון ושותפות בתפישתו של בן-גוריון בשנות החמישים והשישים", בתוך חברה וכלכלה בישראל: מבט היסטורי ועכשווי (אבי בראלי, דני גוטווין וטוביה פרילינג עורכים, שדה-בוקר: הוצאת מכון בן-גוריון לחקר הציונות ומדינת ישראל, וירושלים: הוצאת יד בן-צבי 2005) 771-747. [מדובר בכרך מיוחד של כתב העת "עיונים בתקומת ישראל" שיצא כספר].

ביקורות ספרים

 1. Assaf likhovski, Law and Identity in Mandatory Palestine, in Cathedra 129 (2008).
 2. Colin Schindler, The Triumph of Military Zionism: Nationalism and the Origins of the Israeli Right (to be published in Shofar - An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies).
 3. Joseph Raz, Value, Respect and Attachment, in Canadian Journal of Law and Society 17 (2002), p. 170-173.
 4. Lauren Benton, Law and Colonial Cultures: Legal Regimes in World History, 1400-1900, in Canadian Journal of Law and Society 18 (2003) 163-166.

פרסומים אחרים

 1. ניר קידר, "זכות יסוד במדינה דמוקרטית", הארץ (8 במאי 2003) ב2.
 2. ניר קידר, "להשקיע בנגב ובגליל דווקא עכשיו", חברה 10 (נובמבר 2003).
 3. מוסיקה ומסורת: רב שיח בהשתתפות המוסיקאים צבי אבני, בן-ציון אורגד, איליה חפץ, זכריה פלווין, יוסי פלס והחוקרים ניר קידר וגדעון כ"ץ. עיונים בתקומת ישראל 14 (2004), 15.
 4. ניר קידר, "ממעמד לעם ובחזרה: על הבריחה מאחריות ממלכתית", ארץ אחרת 27 (יוני 2005).

שפות זרות

מאמרים בכתבי עת

 1. Nir Kedar, "'We Need the Messiah so that He May Not Come' On David Ben-Gurion's Use of Messianic Language" Will be printed in Israel Affairs (2012).
 2. Nir Kedar, "Democracy and Judicial Autonomy in Israel's Early Years," 15.1 Israel Studies (2010), pp. 25-46.
 3. Nir Kedar, "A Civilian Commander in Chief: Ben-Gurion's Mamlakhtiyut , the Army and the Law" 14:2 Israel Affairs (2008), 202-217.
 4. Nir Kedar, "Law, Culture and Civil Codification in a Mixed Legal System" 17 Canadian Journal of Law and Society (2007) 177.
 5. Nir Kedar, "Jewish Republicanism," 26:2 Journal of Israeli History (2007) 179-199.
 6. Nir Kedar, "Ben-Gurion's Mamlakhtiyut: Etymological and Theoretical Roots", Israel Studies 7 (2002) 117-133.

פרקים בספר

 1. Nir Kedar, "Israeli Law as a Lieu de mémoir e (et d'oubli ): Remembering and Forgetting Jewish Law in Modern Israel" in Oliver Drupbacher et al. (eds.), Erinnern und Vergessen / Remember and Forget, Munich: Meidenbauer Verlag, 2007, p.196-229.
 2. Nir Kedar, "The Political Origins of the Modern Legal Paradoxes" in Oren Perez & Gunther Teubner (eds.) Paradoxes and Inconsistencies in Law (London: Hart, 2005), 101-119.

קורות חיים

השכלה:

 

2000 S.J.D אוניברסיטת Harvard, ארה"ב.

1997 LL.M [התואר לא התקבל בפועל (waived) ונבלע בתואר הדוקטור] אוניברסיטת Harvard, ארה"ב.

1994 LL.B (בהצטיינות), אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למשפטים.

1994 B.A בהיסטוריה כללית (בהצטיינות יתרה, התלמיד הראשון במחלקה להיסטוריה כללית), הפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת תל-אביב.

הוראה וביקורים אקדמיים (לרבות פוסט-דוקטורט) במוסדות אקדמיים אחרים:

בארץ:

2000 ואילך מרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן.

2000 ואילך עמית מחקר במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון

ניסיון מקצועי אחר:

1996-1995 התמחות בבית המשפט העליון אצל השופט אהרון ברק, נשיא בית-המשפט העליון.

1994-1993 מרצה במועצה הישראלית לקידום ערכי שלטון החוק והדמוקרטיה.

 

תחומי הוראה:

היסטוריה של המשפט, שיטות משפט, תורת המשפט ותורת המדינה.

 

חברות במוסדות מחקר וארגונים שונים:

2000 עמית מחקר במכון בן-גוריון לחקר הציונות ומדינת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

מלגות ופרסים:

רשימת מצטייני דיקאן , הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב.

מענקים:

2007 מענק מחקר מטעם הקרן הישראלית למדעים (ISF).

2001 מענק מחקר תחרותי מטעם ממשלת קנדה.

2001, 2002 מענק יד בן-גוריון.

ארגון כנסים, סמינרים וימי עיון מדעיים:

2007 הפורום האירופי להיסטוריונים צעירים של המשפט. אוניברסיטת סביליה, ספרד, ספטמבר 2007.

2006 הכנס השנתי של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט. יד בן-צבי, ירושלים, ספטמבר 2006.

2005 השפעת זרם המשפט וכלכלה' על המשפט הישראלי. אוניברסיטת בר-אילן, נובמבר 2005. ביחד עם ד"ר אורן פרז וד"ר אסף חמדני.

2005 המשפט בתקופת המנדט. אוניברסיטת בר-אילן, נובמבר 2005. ביחד עם ד"ר אביטל מרגלית.

השתתפות בכנסים, סמינרים וימי עיון מדעיים:

1. כנסים בינלאומיים

2008 Histories of Legal Transplantations, Hebrew University & Tel-Aviv University, June 11-13 2008. Commentator.

2008 24th Annual Conference of the Association of Israel Studies, New-York University, May 19-21, 2008: "From Service to Governance: The Transformation of the Israeli Legal Elite".

2007 The 13th European Forum for Young Legal Historians, University of Seville, September 2007, "Crossing Legal Cultures".

2006 13th Biennial JerusalemConference in Canadian Studies, "The Changing Role of Courts in Modern Parliamentary Society: A Look on Canadaand Israel", The Hebrew University of Jerusalem July 2006.

2006 The European Forum for Young Legal Historians, "Remembering and Forgetting Jewish Law in Israeli Law", Goethe University, Frankfurt & Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt, May 2006.

2005 The Nation-State and Other Political Traditions of the Jewish People, "The ‘Mamlkhtiyut' and the Rule of Law", Tel Aviv University, 28-30 November 2005.

2005 The Interplay Between Real and Imagined Places in Judaism, "Zion: Land or Vision? The Complex Meaning of ‘Zion' in Zionism", Potsdam University, Germanyfrom 26 to 29 June 2005.

2005 Canada from the Outside in Images, Perceptions, Comparisons, "The Canadization of Israeli Law: Historical and Cultural Analysis", University of Ottawa, May 25-27, 2005.

2003 Annual Conference, American Society of Legal History, Washington DC, November 2003.

2002 Self-References, Paradoxes and Inconsistencies in Law, "The Political Paradoxes behind the law", Goethe University, Frankfurt/Main, November 2002.

2002 9th Biennial Jerusalem Conference in Canadian Studies, "The Historical Context of the Canadian Impact on Israeli Law", The Hebrew University in Jerusalem June 2002.

2001 הקונגרס העולמי השלושה-עשר למדעי היהדות,"ההיסטוריה של ההיסטוריה': על עליית ההיסטוריוגרפיה המשפטית הישראלית בשנות ה-90", האוניברסיטה העברית בירושלים, יולי 2001.

2. כנסים אקדמאיים ישראליים

2008 ישראליזציה - חברה ותרבות בהתהוות מתמשכת, הכנס השנתי ה-32 של החברה הישראלית להיסטוריה, 15-14 ביולי 2008, מרכז זלמן שז"ר, ירושלים: "כששתי תפיסות משפט שונות מהגרות לאותו מקום: על ההיסטוריה הייחודית של שיטת המשפט הישראלית".

2008 שנה למשפט ישראלי, המרכז הבינתחומי הרצליה 12-11 במאי 2008: "ציונות במשפט - המאבק למשפט ישראלי מקורי".

2007 גבורות לשופט בך, בר-אילן, 22 בנובמבר 2007: "האליטה המשפטית - שררה או עבדות?".

2007 הכנס השלישי של הארגון הישראלי להיסטוריה של המשפט, יד בן-צבי ירושלים, ספטמבר 2007: "השורשים ההיסטוריים של שיטת המשפט הישראלי כשיטה מעורבת".

2006 לקראת קודיפיקציה - תרבות, חברה והיסטוריה; בעקבות הצעת חוק דיני ממונות. "הרקע התרבותי וההיסטורי של הקודיפיקציה האזרחית בארץ ובעולם", הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן, ינואר 2006.

2005 האם נורתה הממלכתיות? כנס אקדמי לציון עשור להירצחו של יצחק רבין ז"ל, "סובלנות זה לא רק קוסקוס וגפילטע-פיש", אוניברסיטת בר-אילן, 9 בנובמבר 2005.

2005 הכנס השנתי של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט, "'יש צורך בבטחון משפטי': הקמתה של מערכת המשפט ושלטון החוק", יד בן-צבי, ירושלים, אוקטובר 2005.

2005 המהפכה של חז"ל, "המהפכה החוקתית והפרשנית של אהרן ברק", מרכז הלפרן לחקר תודעה במסורת היהודית, אוניברסיטת בר-אילן, יולי 2005.

2005 הקודיפיקציה של המשפט האזרחי הישראלי" הרקע התרבותי וההיסטורי של הקודיפיקציה האזרחית בארץ ובעולם", המרכז הבין-תחומי בהרצליה, 17-16 במאי 2005.

2005 יושב ראש פאנל, 75 שנה למפא"י, אוניברסיטת תל-אביב 4-3 במאי 2005.

2004 הכנס השנתי ה-28 להיסטוריה: "בחזרה לפוליטיקה: המדינה המודרנית והריבונות, המדינה הריבונית ושלטון החוק: שונאים סיפור אהבה", מרכז זלמן שז"ר.

2003 כנס מדעי, "יהודי המזרח בארץ-ישראל משלהי התקופה העות'מנית ועד ראשית המדינה, יחסו של דוד בן-גוריון לעולים מארצות האסלאם", יד בן-צבי, ירושלים אחד במאי 2003.

2001 "בן-גוריון, הרמטכ"ל התימני והשופט הספרדי, בית-המשפט העליון בישראל", אוניברסיטת בר-אילן, מרץ 2001.

חברות או מעורבות אחרת בועדות אקדמיות ארציות/עולמיות וועדות פרס (או בכל ועדה רלבנטית אחרת):

2004-2002 וועדה ארצית לבחינת מדיניות השימור של משרד המשפטים, הכנסת והנהלת בתי המשפט, ביוזמת גנז המדינה הקודם, ד"ר טוביה פרילינג.

הנחיית תלמידי מחקר:

הנחיית תלמידי מחקר לתואר שני ולתואר שלישי.

 

שיפוט עבודות אקדמיות/מאמרים/ספרים:

שיפוט ספרים ומאמרים רבים.

קורסים

99-072-01/02 תורת המשפט

99-115-01/02 שיטות משפט

99-116-01/02 הסטוריה של המשפט

99-435-01 משפט קנדי ומשפט ישראלי - מבט משווה (סמינריון)

99-665-01/02 מבוא למשפט ישראלי